VÅRBERG

Vårberg är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Den gränsar till stadsdelen Skärholmen, samt till kommundelarna Vårby i Huddinge kommun och på andra sidan Mälaren till Estbröte och Kungshatt i Ekerö kommun. Arealen är 194 hektar land och 65 hektar vatten.
En stor del av bebyggelsen i Vårberg är en del av det så kallade miljonprogrammet vars arkitektoniska rötter härstammar från 1800-talets utopiska vision om framtiden. Kända utopister är Ebenezer Howard och Le Corbusier. Stadsdelen planerades efter visionen om att bostäderna skulle bilda sociala enheter som kunde liknas ett band av småstäder. Då området Vårberg är starkt kuperat planerades och utformades den nya stadsdelen med tanken om att den tillförda bebyggelsen skulle “förstärka landskapets karaktär” med höga hus på områdets högre delar och låghus i de lägre delarna.
Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som kommer att omfatta stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Målet med projektet är att bygga 4000 bostäder fram till 2030 och ska stärka stadsdelarnas utbud av bostäder, service, arbetsplatser, mötesplatser och grönområden.

Läge
Stockholms kommun, Stockholms län.

Kommunikation
Bra allmänna kommunikationer till och från området som är beläget vid E4/E20 omkring 15 km sydväst om centrala Stockholm och kan nås med SL-buss och tunnelbana.
Vårberg har sedan 1967 en station på Stockholms tunnelbana.
Konstnärlig utsmyckning med mosaiktavlor föreställande händer av konstnären Maria Ängquist Klyvare utfördes 1996.

Historik
Vårberg har varit bebott i mer än 4000 år och det finns lämningar från stenåldern. Under en arkeologisk utgrävning i Vårberg har keramik av neolitiskt karaktär, det vill säga fynd från perioden mellan jägar- och samlarsamhället och ett mer bofastsamhälle, grävts fram. Även gravmaterial från yngre järnåldern samt romerska järnåldern har påträffats.
Vårberg tillhörde tidigare Vårby Gård i nuvarande Huddinge kommun. På 1600-talet hade gården ett tegelbruk här, vilket senare kom att bli ett torp med namnet Bleket. På 1790-talet byggde sidenvävaren Jakob Jakobsson Hoving om torpet till sommarnöjet Johannesdal och den ännu bevarade herrgården uppfördes. På 1860-talet avstyckades det från Vårby gårds ägor.
Vårberg fick sitt namn 1961 och dess namngivare var stadens namnberedning. Namnet är i sig nytt men hämtade inspiration från vikingatidens så kallade Vårdberg (Vikingaberget) vars funktion var bland annat en spaningsplats efter annalkande fientliga skepp.
Mellan 1965 och 1973 bebyggdes området med hyreshus och radhus, och centrumet ritades av arkitekten Hack Kampmann. Sommarstugeområdet Johannesdal förvandlades successivt till ett villaområde. Än idag finns några enstaka sportstugor kvar.

Park och grönområde
Mellan Vårberg och Sätra ligger Sätraskogens naturreservat. Sommaren 2006 inrättades friområdet som naturreservat och området innehåller öppna ängar, ekbackar och gammal granskog. Genom naturreservatet från Liljeholmen till Vårberg sträcker sig en strandpromenad utmed Mälarens strand. Promenadstigen bjuder på utblickar över Östra Mälaren mot Kungshatt och Ekerölandet samt över Fiskarfjärden.
Den högsta naturliga punkten i Stockholms kommun finns i Vårberg, nämligen Vikingaberget som når 77,24 meter över havet. Strax intill ligger den 90 meter höga, konstgjorda Vårbergstoppen. Från toppen kan man Stockholms city och en stor del av Stockholmstrakten. Från södra höjden har man en god vy över Mälaren. På Vårbergstoppen genomförs regelbunden fågelskådning och räkning av fåglar av både enskilda fågelskådare och i Stockholms ornitologiska förenings regi.