avflyttning

Flyttstädning
Enklast är att göra det själv, men bekvämast är naturligtvis att låta en städfirma gör jobbet åt Er. Ska Ni städa själv, vänta med att packa ner städutrustningen till allra sist.
Säg upp lägenheten skriftligt
Ni måste alltid säga upp Ert hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden börjar vid månadsskiftet närmast efter att uppsägningen kommit in till bostadsföretaget. Om exempelvis Ni säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Er uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Tänk på att Ni också måste säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.
Ändra adress
För att post från myndigheter ska komma till Er nya adress är det viktigt att Ni gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Ni gör Er anmälan till Svensk Adressändring. I övrigt måste Ni själva anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv. Ni kan även mot avgift beställa eftersändning av Er post från den gamla till den nya adressen. Kontakta Svensk adressändring för mer information.
Lämna tillbaka samtliga nycklar
– inklusive kopior
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när Ni flyttar – även de kopior Ni eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd eller tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan Ni bli skyldiga att betala vad det kostar för bostadsföretaget att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.
Flytta el och telefon
När Ni flyttar måste Ni dels teckna samtliga abonnemang på den nya adressen, dels avsluta Era gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta Er elleverantör för mer information. Ni måste också anmäla flyttning av Ert telefonabonnemang och eventuellt Internetabonnemang. Kontakta Ert telefonbolag och Er Internetleverantör för mer information.
Besiktning av Er lägenhet
I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och det är bra om Ni kan vara med när den görs. Ni får alltid en kopia på besiktningsprotokollet, även om Ni inte kan närvara. Före besiktningen måste Ni tänka på följande: – All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om Ni fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste Ni lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst. – Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kommer Ni att bli ersättningsskyldiga.
Visning av Er lägenhet
N måste vara beredd på att visa den lägenhet Ni ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter Er. Vanligtvis tar personen kontakt med Er för att komma överens om en tid för visning som passar Er båda.
Man måste självklart städa efter 
sig!
Lägenheten ska vara i bra skick när Ni flyttar. Var därför noggranna när Ni flyttstädar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Ni kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Här följer några hållpunkter för Er flyttstädning:
Kök
 • Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 • Rengör kokplattornas yta och kanter.
 • Rengör ugnen, plåtarna och grillgallret.
 • Rengör skärbrädans över- och undersida.
 • Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem.
 • Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor.
 • Torka av köksfläkt både in- och utvändigt. Rengör även filtret.
 • Frosta av och rengör kyl och frys.
 • Samla upp smältvattnet. Lämna kyl- och frysdörrarna öppna.
 • Rengör diskbänk och arbetsbänkar.
 • Badrum och toalett
 • Rensa golvbrunnen.
 • Tvätta badkar, handfat, toalett och badrumsskåp.
 • Glöm inte att rengöra toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet.
 • Tvätta golv och väggar.
 • Rengör under badkaret.
Rum
 • Ta bort alla heltäckningsmattor från parkettgolv.
 • Ta bort all mattejp. Dammsug och tvätta golven.
 • Rengör elementen – glöm inte baksidan.
 • Rengör alla fönsterkarmar och golvlister.
 • Tvätta fönstren – invändigt, utvändigt och mellan inner- och ytterglasen.
 • Torka ur alla garderober.
 • Rengör alla dörrar.
 • Samtliga fönster och dörrar ska vara stängda och låsta.
Ta med Er allt som tillhör Er när Ni flyttar
När Ni flyttar måste Ni ta med Er alla Era tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som Ni förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.