Service

VÄLKOMMEN TILL SERVICEANMÄLAN FÖR DIN LOKAL.

Gör Din felanmälan här i formuläret!
Innan Ni fyller i formuläret vill vi påminna Er om att se över Er lägenhet med hjälp av vår checklista.

 • Ventilationsdon i kök, badrum och WC är rengjorda och har ett bra flöde.
 • Luftventilen i alla fönster är öppna för att släppa in luft.
 • Alla kranar fungerar och droppar inte.
 • Inga stopp i lägenhetens avlopp. Golvbrunn i badrum ska rengöras regelbundet.
 • Inget läckage under diskbänk eller tvättställ.
 • Inga lösa eluttag, takuttag, ljusknappar.
 • Ingen mikrobiell påväxt i fuktutsatta utrymmen, t.ex. badrum/duschrum.
 • Inga fuktskador i lägenheten.
 • Lägenheten är fri från skadedjur

Uppfyller Er lägenhet inte dessa punkter, ber vi Er att anmäla detta till oss via felanmälan. Detta ska göras för en bättre boendemiljö, samtidigt är det hyresgästens skyldighet för att anmäla skada i sin lägenhet/lokal.

FÖR EN SNABB HANTERING:
FÖR ATT VI SKA KUNNA ÅTGÄRDA FELANMÄLAN SNABBT OCH EFFEKTIVT ÄR DET VIKTIGT ATT NI FYLLER I FORMULÄRET KORREKT.
 • Uppge namn, gatuadress, våningsplan och lägenhetsnummer/lokalnummer det gäller.
 • Uppge namn och telefonnummer på den som anmäler felet.
 • Uppge till vilken e-postadress och telefonnummer återkoppling kan ske.
 • Beskriv felet detaljerat och ange alltid vilket rum/utrymmeum det gäller.
ÅTGÄRD AV FEL:

Vi vill uppmärksamma Er att felanmälningar som kan orsaka skada för person eller fastighet alltid prioriteras högst. Vid varje felanmälan kommer hyresgästen få en bokad tid med svar på angiven mejladress eller per telefon. Vi utför felanmälan i prioriterings- och turordning.

VI STRÄVAR ALLTID FÖR ATT KUNNA HJÄLPA VÅRA HYRESGÄSTER SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT!