SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Från den dag Ni flyttar in till den dag Ni flyttar ut har Ni ansvar för Er lägenhet. Städa och underhåll lägenheten kontinuerligt. Onormalt slitage på grund av bristande underhåll kan göra er ersättningsskyldig.
Läs även vår broschyr hur man städar och tar hand om sin lägenhet.
Ni ansvarar för lägenheten från den dag Ni flyttar in till den dag Ni flyttar ut.
Se därför till att Ni tar god hand om den. Så här vårdar Ni Er lägenhet på
bästa sätt:

 • Var varsam med Era golv och använd inga starka rengöringsmedel.
  Dammsug i första hand och torka golven med en lätt fuktad trasa
  emellanåt.
 • Tapeter med en yta av plast rengör Du genom att torka dem försiktigt
  med en fuktig trasa. Övriga tapettyper bör Du enbart dammtorka.
 • Torka av ventilationsdonen och diska eventuella galler med jämna
  mellanrum.
 • Se till att hålla kökets fläkt, filter och ventiler rena eftersom
  fettansamlingar ökar brandrisken
 • Torka bort fettfläckar från spishällen och ugnen så fort som möjligt så
  att inte fettet bränns fast. Kom ihåg att städa bakom spisen.
 • Avloppsrören är smala så det är viktigt att Du inte spolar ner något som
  kan orsaka stopp. Rengör avloppet då och då för att minska stopprisken.

Hyresvärden besiktigar lägenheten vid uppsägning. Kostnader för onormalt
slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Tvättstuga/Torkrum

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Städa efter Dig och
lämna tvättstugan och torkrum i det skick Du själv önskar finna dem. Följ de
ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan. Om Du har bokningslås skall
detta tas bort vid avslutat tvättpass.


Persienner

Persienner och annan utrustning som ej är standard i lägenheten är den
boendes egendom. Därmed ska underhåll och reparationer av sådan utrustning
skötas av hyresgästen.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv varje år. Wonna I De Jong Fastigheter har monterat
brandvarnare i Din lägenhet, men Du har ansvaret att regelbundet kontrollera
så att den fungerar. Rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna
mellanrum för att den ska bibehålla sin funktion. Brandvarnaren är försedd
med ett longlife-batteri vid monteringen. Det är Ditt ansvar att byta när
batteriet är slut. I de fall brandvarnaren har ett tioårs-batteri byts hela
brandvarnaren ut av Wonna I De Jong Fastigheter. Brandvarnare som monterats av
Wonna I De Jong Fastigheter tillhör fastigheten. Wonna I De Jong Fastigheter kontrollerar att den
finns kvar vid avflyttningsbesiktningen.

Egna Arbetet
Installation av disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin.
Tag alltid kontakt med oss innan installation sker.

Parabolantenn

Tag alltid kontakt med oss innan Ni sätter upp en parabolantenn.
Placering av antenn måste alltid godkännas av oss.
Parabolantenn får endast placeras inne på Ert balkonggolv. Ingen del får
Sticka ut utanför balkongräcke eller förankras på husväggar eller i tak.

Väggkrokar

Det är viktigt att Ni använder rätt typ av väggkrokar när Ni hänger upp tavlor,
så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt.

Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera väggarna i lägenheten själv, förutsatt att arbetet
utförs fackmannamässigt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är
extrema utan som är acceptabla för oss och gemene man, annars riskerar Du
att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Kontakta oss gärna
innan Du påbörjar arbetet.