Jouranmälan

Jour efter kontorstid

Om det inträffar något akut i din lägenhet, lokal eller fastighet efter kontorstid, t ex på helgen kan du kontakta jouren.

Viktigt att veta!
Jouren är tänkt för akuta ärenden så som stigande stopp i avloppet eller ett vattenläckage. Om ditt ärende inte är akut som till exempel att spisen inte fungerar, du har en trasig lampa i kylen eller vattnet rinner långsamt i avloppet, får du själv bekosta utryckningskostnaden.

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Securitas Jourmontör

Alla dagar: 17:00-08:00

Tel: 08-657 77 20

Störningsanmälan

Vid akuta störningsärenden efter kontorstid ska du kontakta störningsjouren och vid pågående brott ska du kontakta polisen. Du kan nå störningsjouren på följande nummer:

Tel: 08-710 41 00