inflyttning

Innan man skall flytta är det mycket som skall ordnas. Nedan har vi listat några tips för att Ni inte skall missa det viktigaste innan flytten.

När kan ni flytta in?

Om Ni inte har kommit överens med oss om något annat har du rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag, får Ni flytta in första vardagen efter.

Telefon

Beställ flyttning av telefon i god tid. Kontakta Telia på 90200. Info om abonnemang med mera finns även på telia.se

Posten

Meddela Era släktingar, vänner och andra kontakter att Ni flyttar. Tidningar, bokklubbar, kontokortsföretag, bank- och postgiro, försäkringsbolag och föreningar måste få veta att Ni flyttar liksom Era arbetsgivare, posten och folkbokföringen. Fråga gärna efter särskilda blanketter för adressändring som finns på posten. Observera att eftersändning, som Ni själva måste begära hos posten, bara räcker för en viss period.

Adressändring

Adressändringen skall göras senast 5 arbetsdagar innan flytt. Mer information hittar Ni påhttp://www.adressandring.se/ där man även kan adressändra direkt på deras hemsida, eller ring 020-97 98 99. Då får Ni hem en bekräftelse på flyttanmälan samt två kopior för underskrift. Den ena kopian skickar Ni tillbaka till Adressändringen, den andra skickar Ni till lokala skattekontoret.

Hemförsäkring
Vi ställer krav på att våra hyresgäster tecknar en hemförsäkring för den nya bostaden.  Del vis för att skydda Er mot ekonomiska förluster i fall Ni drabbas av inbrott, skada, brand eller översvämning.  Del vis vid situationer som gör att Ni blir skadeståndsskyldiga mot andra. Observera att fastighetsägarens försäkring inte gäller för Er egendom om det uppkommer skada vid olika händelser som inbrott, brand eller översvämning. Passa på att se över Ert försäkringsbelopp och kolla premierna hos olika försäkringsbolag när Ni ändå byter adress.
El

Vid inflyttning kontakta elbolaget i Ert område, då Ni måste teckna ett el abonnemang för den nya bostaden.

Kabel TV och bredband

Glöm inte att säga upp dessa avtal vid utflyttning och att överföra eller teckna nya avtal vid inflyttning.

Nycklar

Nycklar hämtar Ni på fastighetskontoret Brantholmsgränd 72 i Skärholmen. Nyckeln hämtas den 1:a i månaden, om inte annat överenskommits i kontraktet. Om den 1:a infaller på lördag, söndag eller helgdag, så övertas lägenheten närmast följande vardag. Det kan också stå ett annat inflyttningsdatum på kontraktet. Innan Ni kan hämta ut nyckeln, ska den första månadshyran vara betald. Kvitto samt hyreskontrakt ska kunna uppvisas på fastighetskontoret. Vi skickar inte ut någon påminnelse.

Parkering

Vid inflyttning kan Ni behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd, det finns på det lokala fastighetskontoret. Kontakta personalen och fråga vad som gäller i Ert område.

Städning

Det är avflyttande hyresgästens skyldighet att lämna en välstädat lägenhet. Om Ni upptäcker vi inflyttning att lägenheten inte är välstädad ber vi er omgående att kontakta oss. Vi kommer ej att godkänna några kostnader från Er i samband med städningen.