TYRESÖ STRAND

Tyresö Strand
Gamla Tyresö är en kommundel i Tyresö kommun. Kommunen gränsar i norr till Nacka kommun, i nordöst till Värmdö kommun, i söder till Haninge kommun samt i väster till Huddinge kommun och Stockholms kommun, alla i Stockholms län.
Det består av östra halvan av kommunen, med Tyresö Strand och Rakstaområdena samt Brevikshalvön. Till området räknas även den stora skog i söder i vilken Tyresta nationalpark ligger. Omkring halva nationalparken ingår i Tyresö kommun.
Bebyggelsen i Gamla Tyresö består till största delen av villor och fritidshus. Området kring Tyresö Strand har sedan mitten av 1990-talet bebyggts med villor, parhus och radhus. Kring Strandtorget finns en mindre mängd av lägenheter och kommersiella inrättningar. Tyresö slott och Tyresö kyrka från 1600-talet är belägna i Gamla Tyresö.
Tyresö Strand är en mycket populär kommundel. Precis som namnet anger ligger den utmed havet, Erstaviken. Den präglas till stora delar av villaområden som andas nybyggaranda. Här finner du även ett småskaligt flerbostadsområde, den så kallade trädgårdsstaden, med radhus, parhus och lägenheter beläget runt områdets hjärta – Strandtorget. Här finns livsmedel, bibliotek, fik, affär och restauranger.

Läge

Tyresö kommun, Stockholms län. Belägen i Gamla Tyresö.

Geografi
Huvuddelen av Tyresö kommun ligger på halvön Södertörn och några öar i Östersjön, av vilka Ägnö och Härsö är de största. Ett flertal insjöar finns i Tyresö, varav några tillhör Tyresåns sjösystem. I söder vidtar Storskogen med inslag av urskog som ingår i Tyresta nationalpark samt det omkransande Tyresta naturreservat.
Terrängen är typisk för området, sprickdalslandskap med låga kullar och dalar, förutom en brant topografi med berg och virvlande forsar vid Uddbyfallet och Follbrinkströmmen, en hisnande natur som formades under istiden. Högsta punkten är vid Telegrafberget, 84 m ö.h.
På land gränsar Tyresö till Stockholm i nordväst, Nacka i norr och Haninge i söder. Kommunen har även en sjögräns över Drevviken till Huddinge i väster, och en havsgräns till Värmdö i öster och nordost.

Kommunikation

Tyresö är en av få kommuner helt utan spårtrafik i Stockholms län. Kollektivtrafiken består av ett stort antal busslinjer.

Historik

De första människorna anlände till det som nu är Tyresö kommun någon gång kring 3000-talet f.Kr.. Permanenta boplatser uppstod inte förrän någon gång runt 600-talet. Det finns gravar och andra lämningar från denna förhistoriska tid.
Tyresögodset har sitt ursprung i 1300-talet. Godset var som störst under 1600-talet, då nästan all nutida kommunarea tillhörde det. Det var under detta århundrade som Tyresö slott och Tyresö kyrka byggdes.
Tyresö var ett viktigt industriellt centrum i Stockholmsområdet mellan 1500-talet och 1800-talet tack vare vattenkraftverken som kunde byggas på strömmarna mellan sjöarna. Vattenhjulen i kommunvapnet representerar de tre verken vid Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen. Industrierna inkluderade kvarnar, valsverk, pappersbruk, smedjor, sågar, och tegelbruk. Inget av dessa gamla vattenkraftverk finns kvar. Uddby kvarn brann upp 1895 och i dess ställe byggdes ett vattenkraftverk för att producera el. Elkraftverket finns kvar än i dag och är det enda av sitt slag i Stockholmstrakten.
I början av 1900-talet började Tyresögodsets stora landarealer att styckas upp och man började bygga fritidshus. Några rätt exklusiva fritidshus byggdes i Brevikstrakten. De första decennierna ökade byggtakten kraftigt. Från 1950-talet och framåt började fritidshusen byggas om till åretruntboende i rask takt.

Park och grönområde

Tyresö Slott

bildkälla: www.wikipedia.org

I närheten av Tyresö Strand finns Tyresö Slott. Tyresö slottsområde är naturskönt beläget vid den innersta delen av Kalvfjärden, 18 kilometer sydost om Stockholm. Huvudbyggnaden är cirka 40 meter lång, 9 meter bred och 9, 5 meter hög. Den består av tre våningar och har två gaveltorn. Även de två fristående flyglarna är cirka 40 meter långa. De har två våningar och båda kröns av två torn med kopparbeslagna spiror. Till slottet hör även Tyresö kyrka, som är ett välbevarat exempel på de få kyrkobyggnader som uppfördes på landsbygden under Sveriges stormaktstid. Byggherren för både slott och kyrka var friherren Gabriel Gustafsson Oxenstierna.