Ägarfamiljen

VI ÄR I STÄNDIG EXPANSION OCH ÄR BEREDDA ATT GÖRA NYA FASTIGHETSAFFÄRER

Vi är ett familjeägt företag, som drivs av Wonna I de Jong, hennes son Alexander Östling och hennes sonhustru Noriko Östling.

Vi äger, förvaltar och förädlar ca 1600 lägenheter och ca 2000 kommersiella lokaler/enheter.

Långsiktigheten är nyckelordet i företagets
förvaltning, därför fokuserar vi mycket på
klimat och energifrågor, materialval,
säkerhet, hälsomiljö och social integration.

Vi är långsiktiga hyresvärdar, vilket skapar trygghet för våra hyresgäster.