ÄLTA NACKA

Älta är en tidigare tätort i Nacka kommun i Stockholms län, belägen i sydvästra delen av kommunen inom kommundelen Älta. 2015 sammanväxte tätorten med Stockholms tätort.

Läge

Tyresö kommun, Stockholms län. Nacka kommun gränsar i söder till Tyresö kommun, i väster och nordväst till Stockholms kommun, i nordväst till Lidingö kommun, i norr till Vaxholms kommun och i öster till Värmdö kommun, alla i Stockholms län.

Kommunikation

I väst-östlig riktning genomkorsas kommunen av länsväg 222 som har anslutning söderut till Södra länken, länsväg 260 och länsväg 228. I väst-östlig riktning går även pendeln Saltsjöbanan som trafikeras av Storstockholms Lokaltrafik mellan Slussen i Stockholm och Solsidan respektive Saltsjöbadens station.

Historik

Älta Nacka - www.wonnafast.se

bildkälla: www.wikipedia.org

Fram till 1625 var Älta gård ett frälsehemman som hade tillhört både säterierna Tyresö slott och Skarpnäck. Under en del av 1700-talet lydde Älta gård under Erstavik och var då ett arrendejordbruk. Huvudbyggnaden revs 1934 och återuppbyggdes år 1996 på flygelns plats med den gamla byggnaden som förlaga.
Efter 1625 ökade inflyttningen från Nacka på grund av att industrierna vid Nacka ström var beroende av det vatten som kom från sjöarna kring Älta. Ältas äldsta bevarade byggnad är Lovisedalstorpet som härrör från senare delen av 1700-talet och gav bostadsområdet Lovisedal sitt namn. Stugan flyttades på 1990-talet till Älta gård, där det utgör sydöstra flygeln.
Tidiga industrier var ett tegelbruk vid Ältasjön, Älta Ångtvätt och en torvströfabrik, i närheten av torpet Lovisedal. Torven togs från Älta mosse vid Strålsjön. Inget av dem finns kvar längre.
År 1928 utfärdades en byggnadsordning av regeringen som bland annat bestämde att tomtstorlek för enfamiljshus skulle vara minst 1 500 m² och för tvåfamiljshus minst 3 000 m². I början av 1940-talet utfärdades ett nybyggnadsförbud som varade in på 1960-talet. Anledningen var bland annat stora problem med vatten- och avlopp. Efter att nybyggnadsförbudet upphävdes började bostadsområdet Stensö byggas. Området tillkom mellan 1965 och 1971 i ramen för miljonprogrammet. Älta köpcentrum (idag Älta centrum) invigdes 1968 och var då ett av Stockholms första köpcentrum inomhus (efter Sätra centrum som invigdes tre år tidigare). I centrumanläggningen finns även vårdcentral och bibliotek.

Park och grönområde

Nacka kommun har för närvarande (år 2015) 13 naturreservat, det nyaste heter Svärdsö naturreservat och bildades i december 2014.
Huvuddelen av Nackareservatet ligger i Nacka kommun och en mindre del i Stockholm. All mark ägs av Stockholms stad, som förvaltar hela reservatet. Här finns många naturtyper och ett rikt växt- och djurliv.
Nackareservatet är det mest välbesökta friluftsområdet i Sverige. Här finns också den högsta biologiska mångfalden in Nacka. I Nackareservatet kan du utöva en mängd friluftsverksamheter, som vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, kanot, svamp- och bärplockning.
Från Hammarby sjöstad och Sickla i norr till Ältasjön i söder, från Björkhagen i väster till Erstavik i öster sträcker sig naturreservatet genom ett omväxlande landskap. Hällmarkstallskog byts mot ängsmarker och ekbackar. I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Stockholms city ligger bara några kilometer bort. Området är stort, och det är inga problem att hitta en ostörd plats i skogen.