Överlåtelse/byte

Lägenhetsöverlåtelse
Ni får inte överlåta hyresrätten för en bostadslägenhet till någon annan. Hyreslagens regler medger att vi ej behöver godkänna en överlåtelse. För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person så måste Ni ha bott tillsammans med honom/henne i minst tre år. Ni måste ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker inte att han/hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om Ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort hyresrätt.

Lägenhetsbyte
Vill Ni byta Er lägenhet och har hittat en bytespartner kan Ni ansöka om tillstånd till bytet. Tillstånd till byte lämnas om det finns godtagbara skäl för bytet, exempelvis ändrade familjeförhållanden som kräver större eller mindre bostad eller behov av ändrad bostadsort. Vidare krävs att föreslagen hyresgäst kan godtas och att det inte finns andra särskilda skäl som talar mot bytet. Samma krav gäller den föreslagna hyresgästen (rna) som alla andra sökande  hos oss (Se rubrik Söka Bostad). Kontakta fastighetskontoret för mer information och blankett. Alla överlåtelse/byte måste först godkännas av hyresvärden.