SKÄRHOLMEN

Skärholmen är en stadsdel i Söderort i Stockholm. Ytan uppgår till 189 hektar land och 4 hektar vatten. Skärholmen och Vårberg överfördes från Huddinge kommun 1963.

En generalplan fastställdes 1963, tanken var att Skärholmen skulle bli ett områdescentrum för de angränsande stadsdelarna i sydvästra Stockholm

Större delen av stadsdelen uppfördes 1964-1975, och de första inflyttningarna skedde den 1 september 1965 på Ekholmsvägen 79-91. Skärholmens centrum invigdes den 8 september 1968 och är uppbyggt kring ett system av gågator och två torg.

Läge

Stockholms kommun, Stockholms län.

Kommunikation

Bra allmänna kommunikationer till och från området som är beläget vid E4/E20 omkring 15 km sydväst om centrala Stockholm och kan nås med SL-buss och tunnelbana.

Skärholmen har en station på röda linjen inom Stockholms tunnelbana, mellan stationerna Sätra och Vårberg. Stationen invigdes 1 mars 1967.

Konstnärlig utsmyckning på perrongen är 23 bilder från soluppgång till solnedgång från en plats i New Mexico, USA, avbildade i av Ulf Wahlberg, 1990.

Service

Skärholmen Centrum omfattar ca 100 000 m2 av butiker, restauranger och caféer, serviceenheter och kontor.

Skärholmen Centrum invigdes 1968 av nuvarande kungens farbror, Prins Bertil. Centrumet var då helt öppet med gatubildning och gångstråk. När centrumet öppnades var det Stockholms största förortscentrum.

Närmaste handelscentrum är Kungens Kurva, några minuters bilväg, där Ikeas första och största i Sverige finns samt kedjorna McDonald’s, ICA Kvantum, Heron City, Elgiganten, Siba, City Gross, Rusta, Jula, Media Markt och Toys “R” Us, med flera.

Historik

I Skärholmen finns talrika fornlämningar. En av dessa är Domarringen i Skärholmen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern beläget vid Stävholmsgränd strax söder om Skärholmens centrum. Nordost om Skärholmens gård finns Skärholmens fornborg från vikingatiden med strategiskt läge på en bergknalle nära den forntida farleden till Helgö och Birka.[1]

Markområdet där Skärholmens centrum ligger tillhörde ursprungligen Smista gård och hela området tillhörde Huddinge kommun fram till 1 januari 1963, då det inkorporerades i Stockholms stad. Då det i Huddinge sedan tidigare fanns bebyggelse med Smistas namn valdes namnet Skärholmen för det storcentrum och stadsdel som var under planering. Området var på den tiden ett jordbrukslandskap med skogklädda höjder och dalgångar.

Namnet kommer från den gård, Skärholmens gård, som ännu finns kvar vid Mälaren.[2] Gården var ett torp som tillhörde Vårby gård. Under 1700-talet byggdes det om och fick sitt nuvarande utseende.

Historiska bilder

Prins Bertil inviger Skärholmen med tal på Skärholmstorget, 9 september 1968.

Fritid och rekreation

Vikingaberget är Stockholms kommuns högsta naturliga punkt, 77,24 meter över havet.