Allmänna regler

IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU GET THIS INFORMATION TRANSLATED IF YOU DON’T SPEAK/READ SWEDISH!

Vi vill med detta meddelande informera samtliga hyresgäster om vissa gemensamma ordningsfrågor för allas trevnad.

TRAPPHUS & ENTREÉR

Enligt gällande regler från Brandmyndigheten, är det absolut förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar, kundvagnar, sopor, kartonger och andra saker i trapphusen, entrér och källare.

Detta är ett krav för säkerheten, samt för att städpersonal, tidningsbud och räddningstjänst skall kunna ta sig fram.

Hyresgäster som inte följer de reglerna blir skyldiga att betala hyresvärden när denna tar bort störande föremål.

Barnvagnsrum finns vid entréplan och nyckel erhålls mot en depositionsavgift via vår felanmälan.

Entréportarna måste hållas stängda, dels för att obehöriga inte skall komma in dels för att behålla värmen i trapphusen.

RÖKNING

Det råder rökförbud i samtliga allmänna utrymmen som hiss, trapphus, garage, tvättstuga och och källare. Rökning på balkongen samt inom 15 meter från fastigheten är absolut förbjudet. Det är för allas trevnad och med omtanke om våra allergiker.

SKADEDJUR/OHYRA

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta omedelbart. Tag omgående kontakt med Anticimex. Telefonnumret finns anslaget i trappuppgången eller under menyn ”Kontakta Oss”.

SOPOR

Soppåsar skall knytas igen innan man kastar dem i sophusen. Sopluckorna skall alltid vara stängda. Detta för att förhindra lukt och spill efter sophämtarna. Grovsopor och större saker får endast kastas i det separata grovsophuset. De hyresgäster som ställer sina sopor och dylikt någon annanstans i fastigheten kan få betala borttransport.

Det är mycket viktigt att de hyresgäster som är egna företagare skall särskilt beakta våra regler och vara medvetna om att det är absolut förbjudet att ta med sig företagssopor till våra grovsoprum. Om en sådan hantering av sopor ertappas kommer vi att debitera 5000 kronor i straffavgift samt en varning om uppsägning. Vid upprepade tillfällen riskerar en sådan hyresgäst att förlora sin bostad.

TVÄTTSTUGAN

För allas trivsel – rengör alltid tvättstugan och torkrummet efter Er. Följ de regler som är upphängda i tvättstugan. Korgvagnarna skall omedelbart återlämnas till tvättstugan när tvättiden är slut. Mattor, skurtrasor och annan grovtvätt tvättas i grovtvättstugan. Det är inte tillåtet att tvätta mattor, filtar, skor, grova arbetskläder etc. i tvättmaskinerna.

Barn får inte vistas utan vuxens sällskap i tvättstugor. Om så ändå sker, är målsman skyldig ersätta för eventuella skador som kan uppkomma. Hundar och andra djur får inte tas med i tvättstugan. Rökning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtet.
Glöm inte att stänga dörrarna och släcka belysningen när Ni går.
Städa och gör rent tvättstugan efter använda.VIKTIG INFORMATION