Söka bostad

Kraven för att erhålla en lägenhet hos Wonna I de Jong Fastigheter är att man inte har betalningsanmärkningar och att man har goda referenser från tidigare hyresvärd, samt man har en fast inkomst ( 3,5x årshyra ), (ej A-kassa, ej socialbidrag etc, räknas ej som inkomst).  Ytterligare är det önskevärd att sökande är icke rökare och har inga husdjur.

Hyresvärden har rätt att inhämta de personuppgifter och kredit upplysningar om Er, som söker bostad, innan Ni kan godkännas som blivande hyresgäster.

Wonna I de Jong strävar efter en blandad hyresgästsammansättning. Vi vill ha både äldre, yngre, arbetande, studerande, barnfamiljer och pensionärer av olika etniska ursprung. Vi förbehåller rätten att välja fritt bland våra sökande.

För att ställa sig i vår interna kö ber vi Er att fylla i en lägenhetsansökan och bifoga Familjebevis samt anställningsintyg.

Även våra egna hyresgäster kan anmäla sig till vår interna kö. När ett barn blir vuxet har det rätt att söka egen lägenhet. Barn måste ha fyllt 18, men inte 26 år, och har bott kvar minst 3 år med sina föräldrar. 

Föräldrarnas och barnens boende måste vara skötsamt och utan anmärkning för att erbjudas en lägenhet hos oss. Flyttar föräldrar eller barn försvinner anmälan.