Söka bostad

Kraven för att erhålla en lägenhet hos Wonna I de Jong Fastigheter är att man inte har betalningsanmärkningar och att man har goda referenser från tidigare hyresvärd, samt man har en fast inkomst ( 3,5x årshyra ), (A-kassa, socialbidrag etc, räknas ej som inkomst).  Vi strävar efter hålbara, miljövänliga och allergifria bosadsmiljöer så därför ställer vi krav att hyresgäster är rök- och djurfria.

Hyresvärden har rätt att inhämta personuppgifter och kredit-upplysningar om Er, som söker bostad, innan Ni kan godkännas som blivande hyresgäster.

Wonna I de Jong strävar efter en blandad hyresgästsammansättning. Vi vill ha både äldre, yngre, arbetande, studerande, barnfamiljer och pensionärer av olika etniska ursprung. Vi förbehåller oss rätten att välja fritt bland våra sökande.

För att ställa sig i vår interna kö ber vi Er att fylla i en lägenhets- ansökan och bifoga familjebevis, anställningsintyg samt lönespecifikationer för de tre senaste månaderna.

Även våra egna hyresgäster kan anmäla sig till vår interna kö. När ett barn blir vuxet har det rätt att söka egen lägenhet. Den sökande måste ha fyllt 18, men inte 26 år, och har bott minst 3 år med sina föräldrar.

Föräldrarnas och barnens boende måste vara skötsamt och utan anmärkning för att erbjudas en lägenhet hos oss.

ANNAN VIKTIG INFORMATION