malmkoping 1

Kommunens största turistort.

Läge

Flens kommun, Södermanlands län.

Kommunikation

Malmköping är beläget 15 km norr om Flen

Orten ligger i anslutning till riksväg 55 och riksväg 53, ca. 100km från Stockholm.

Service

Det finns bad och camping, restauranger och hotell i området. Vårt egna Yxtaholms Slott ligger endast 11 kilometer ifrån området, där bedriver vi högklassisk restaurang, hotell och konferens anläggning.

Historik

Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5 000 år sedan. Mest har dock Malmköping präglats av regementet som hade sin övningsplats här. Orten är ursprungligen uppvuxen kring försvarsmakten som hade verksamhet där mellan åren 1774 och 1921.

År 1771 blev Gustaf Adolf von Siegroth chef för Södermanlands regemente, samma år valde han ut Malma hed till permanent exercisplats (1774-1921).

Orten var kyrkby i (Lilla) Malma socken med namnet Malma. Den 3 februari 1785 efter ansökan av Gustaf Adolf von Siegroth fick orten rättigheter som friköping och namnändrades då till Malmköping. Vid kommunreformen 1862 ombildades orten till en köpingskommun, Malmköpings köping. 1971 uppgick köpingskommunen i Flens kommun.[2]

Fritid och rekreation

Malmköping är säte för Sveriges Lokaltrafikmuseum med bland annat spårvagnar från många av Sveriges spårvägsstäder.

Museet drivs ideellt av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet. Andra museer är Museet Malmahed och ett så kallat naturum.

Malma-Marken är en marknad på Malma hed som arrangeras av Malmköpings IF sista veckoslutet i juli sedan 1976 och brukar locka cirka 60-80 000 besökare.

En annan marknad är Gammaldags Malmköpings Marknad. Den arrangeras varje år den sista lördagen i maj då cirka 20 000 besökare brukar komma. Marknaden har olika teman varje år och många besökare kommer klädda i gammaldags kläder, yrkeskläder, folkdräkt eller mångkulturell klädsel samtidigt som knallarna, hantverkarna och andra försäljare ofta är gammaldags klädda.

Midsommarfirandet äger rum vid hembygdsgården i Malmköping. Majstångens dekorationer består till exempel av urblåsta målade ägg eller ägg omvirade av färggrant stanniolpapper. Färgglada tygremsor och sönderklippta konserv- och ölburkar används liksom naturligtvis blommor och grönt.